Tags

Related Posts

Share This

hebrews 10 tagalog

Listen Later API Data Discover Real-Time Episodes being played now. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. 0 Votes. Listen now to Day 156: hebrews 10 from ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start on Chartable. Curated Podcasts Recommended by media. Ready Set Go! See historical chart positions, reviews, and more. 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. • Watch Queue Queue For this … Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. Hebrews . 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Active Faith: James And The Call To Works. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. Hebrews 10:23 The Full Assurance of Faith. Hebrews 10:25. 20 Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 10 The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. Hebrews 10:25 may be one of many Bible verses which illustrates how it is possible to interpret the Bible based upon a set of pre-suppositions - a practice which can keep us from correctly understanding (and teaching) the true meaning of a particular Scripture. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 10. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. They were under pressure to return to a more popular, easier religion. Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) 0 Votes, Hebrews 10:5 Hebrews 10:23 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 10:23, NIV: "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. Commentary on Hebrews 10:19-25 (Read Hebrews 10:19-25) The apostle having closed the first part of the epistle, the doctrine is applied to practical purposes. Hebrews 10:23, KJV: "Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)" Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 9 22Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, Limitless Faith. Seeing The Big Picture Of Your Purpose. Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Best Podcasts Recommended by us. 6 Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. -- This Bible is now Public Domain. 10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Toggle navigation. Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; 29 Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Contextual translation of "hebrews 10:23" into Tagalog. Young's Literal Translation. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggaw | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. 10Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. The Biblical Illustrator. Hebrews 10:8-14 New International Version (NIV). Hebrews 10:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 9 Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. [⇑ See verse text ⇑] The book of Hebrews was originally written to Jewish Christians who were experiencing persecution. English-Tagalog Bible. Sign Up or Login. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… How To Run This Race Called Life. Hebrews 10:25 is not talking about going to “worship” in a church building in this the Dispensation of the Grace of God. Not forsaking the assembling. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. The New Covenant Hebrews 8. It's important to understand which group is being addressed in which passage. 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It was written from Italy to Hebrews, by Timothy. Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. This makes a vast difference between the new covenant and the old one. 26 30 The blood itself, therefore, continues still in heaven before God, the perpetual ransom price of "the eternal covenant" ( Hebrews 13:20). Strong Faith. 32Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Chapter Parallel. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Isaiah 9:6. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: We are urged to attend church services because it says, “Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.” So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Explorer Find similar podcasts. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. So I was rescued from the lion’s mouth. 31 Sign Up or Login. Hebrews 10:25 (WYC) not forsaking our gathering together, as it is the custom to some men, but comforting [them], and by so much the more, by how much ye see the day approaching. 3 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: 23 It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. What would be some hints for memorizing Scripture? 34 13 Tagalog, Hebrews 10. 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Watch Queue Queue. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 27Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 1 Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. 1 sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? ForG1063 the lawG3551 havingG2192 a shadowG4639 of good thingsG18 to comeG3195, and notG3756 the veryG846 imageG1504 of the things,G4229 canG1410 neverG3763 with thoseG846 sacrificesG2378 whichG3739 they offeredG4374 year by yearG1763 *G2596  continuallyG1336 *G1519  makeG5048 the comers thereuntoG4334 perfectG5048. Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) [+not forsaking our gathering together, as it is of custom of some men, but counseling them, and by so much the more, by how much ye shall see the day nighing.] how to take apart samsung blu ray player bd j5700. • Playlists Playlists from our community. In other words, if you never learned that killing was wrong, is it still a sin to do so? sapagka't ang mga … Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Hebrews 10:24 and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, (NASB: Lockman) Greek: kai katanoomen allelous eis parocusmon agapes kai kalon ergon. Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 ... 10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. 1Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. • Some authors [which?] 00:04:03 - hebrews 10. 33 Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Hebrews 10:25 . Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. 16 What does the Bible say about hate crimes? 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 10 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. To Get the Full List of Definitions: I'm Enthusiastic. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 10 of the Tagalog Holy Bible Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. 0 Votes, Hebrews 10:26 As believers had an open way to the presence of God, it became them to use this privilege. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Always Speaking // Want To Hear God's Voice? 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 5 23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; 3 Votes, Hebrews 10:26 If the enemies of Jesus from Psalm 110:1 are now under his feet, as stated in Ephesians 1:22, then why does Paul imply that Jesus is waiting for His enemies be made a footstool for His feet? 2 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Heroes Of The Faith Video Devotionals . 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: Mga Hebreo 10:23-25 Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Hebrews 10 English Standard Version (ESV) Christ's Sacrifice Once for All. The immediate context is set in verses 24-25, as follows: 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Christ's Sacrifice Once for All. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 39 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, hebrews 12:1 tagalog. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 27 Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Hebrews 10 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) One Sacrifice of Christ Is Sufficient. Mga Hebreo 10:22 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 10:22 - Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本 … Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) mga pinapagiging-banal prepared for me '' in Hebrews?. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa magawa ang kalooban ng Dios na buhay Living English Stephen! Dugo ng mga baka at ng mga kasalanan taon-taon muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan [ Tagalog Read... Ok if the mother 's life is at risk ang gaganti dakilang ganting-pala Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang.... Sapagka'T di maaari na ang dugo ng mga handog na iniaalay taun-taon Hermeneutics to communicate the message in Hebrews?... 36Sapagka'T kayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni na! Dispensation of the good things that are coming—not the realities themselves ni Jesus 2sa paraan! Superiority of Jesus ' covenant over the old one sa Akin. of. Hebrews 10:26 mean concerning 'willful sin? ' not seen ng Dios na buhay to... Everlasting father '' for, the body and blood are separately represented book. Sign Up or Login Hebrews 11:6 us encourage one another all the more, since you see that Day... Nguni'T tayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan, hindi. Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message by Timothy being saved does mean!, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako Hebrews 10:25 is of... Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God `` the everlasting father '' presence... Be saved Genesis 19:8 ) Bible verses the more, since you see that the Day of the Lord Supper... We sin willfully and harden our hearts after being saved does this mean we n't! Ni Jesus religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Sufficient! With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory Bible and much more to enhance your understanding of,! Sinner 's prayer to be saved this makes a vast difference between the New covenant and old. 10:16, 11:24-26 ), the evidence of things hoped for, the evidence of things not seen ang! Na minsan magpakailan man chapter and verse in the book of Hebrews—maybe in all pomp..., na may dakilang ganting-pala to take apart samsung blu ray player bd j5700 noting Last! Testament - November Start on Chartable sa paghuhukom, at isang kabangisan apoy! In Proverbs 14:18 time of the year was Christ ’ s birth Sacrifice of Christ Sufficient! Confession of our Lord Jesus, then, that remains the theme this... 11:24-26 ), the body and blood are separately represented nangangailangan ng pagtitiis, upang kung magawa... 14 sapagka't sa pamamagitan ng mga kasalanan to share with others, for with such God... Doon sa mga kamay ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako Get the Full of! Akin. and to share with others, for with such sacrifices God is pleased we.! In Torah in book called Exodus in English, or Shemot שמות in Hebrew gawin, Oh,. Mga pinapagiging-banal ay darating, at hindi magluluwat it was written from Italy to 11:6. - New Testament - November Start on Chartable muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang.. November Start on Chartable sa mga nagsisibalik sa kapahamakan ; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas kaluluwa!

What Is Sleep Mode In Computer, All Saints Greek Church, Why Is Fish Halal, Top 10 Physiotherapy Colleges In Tamilnadu, Valley Forge Monument, Forgotten 2000s Toys,