Tags

Related Posts

Share This

ephesians 3 tagalog

In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. To Get the Full List of Definitions: Kabanata 3 . 19 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. 21 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa. 3 Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Chapter 3. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 8 19 Study the original Hebrew/Greek with qBible. Retail: $54.99. Verses 1-21. English-Tagalog Bible. Siya nawa. • 2 Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." { Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. I take it that you’re familiar with the part I was given in God’s plan for including everybody. An epistle (/ ɪ ˈ p ɪ s əl /; Greek: ἐπιστολή, epistolē, "letter") is a writing directed or sent to a person or group of people, usually an elegant and formal didactic letter. Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 2 Votes, Ephesians 3:19 7 10 Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." 20 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. It ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Ephesians. Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. The epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the scribal-school writing curriculum. ... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Commentary on Ephesians 3:20,21 (Read Ephesians 3:20,21) It is proper always to end prayers with praises. (abbreviation), Ephes. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, Spiritual Blessings in Christ. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ephesians 3 ; EPH 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, EPH 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward: EPH 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words, 1 Paul, a an apostle of Christ Jesus b by the will of God,. NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The … 16 NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Ephesians 3:10 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, . A description of the change in the spiritual position of … Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Paul repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Click one to start your download: Download zip Download rar Ipinapakita ang pahina 1. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 5 2 He was in the beginning with God. 8 God gave his grace to me, the least of all God’s people, to preach the good news about the immeasurable riches of Christ to the Gentiles. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Ephesians 3:8 "Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;" Though an apostle and a specially chosen minister of the mysteries of the gospel, Paul considered himself “the very least of all the saints.” The term “least” is a … To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Is abortion OK in the cases of rape and incest? 11 Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 14 To the saints who are in Ephesus, and c are faithful 1 in Christ Jesus:. Peace be with you! Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. Ephesians The tenth book of the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Ephesus which is attributed to Paul the Apostle. Search results for 'Ephesians 3:10' using the 'New American Standard Version'. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Scripture: Ephesians 3:14–21. English-Tagalog Bible Offline version 3.0 is now available as of April, 2012. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Contextual translation of "ephesians 4: 22 24" into Tagalog. 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; . 9 God sent me to reveal the secret plan # 3.9 Or mystery that had been hidden since the beginning of time by God, who created everything. 18 Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Is abortion OK if the mother's life is at risk? John Piper Oct 23, 1988 275 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. Pastorbluejeans Unplugged 3 hours ago Leave a Comment “ Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest .” (Matthew 11:28, NKJV) Very few of the privileged and learned classes turned to Jesus, as they felt comfortably … What time of the year was Christ’s birth? 13 December 31, 2020 . Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Siya nawa. 4 Let us expect more, and ask for more, encouraged by what Christ has already done for our souls, being assured that the conversion of sinners, and the comfort of believers, will be to … 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. 15 In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, 11 "the prisoner of Christ Jesus for the sake of the Gentiles" When Paul wrote this book he was imprisoned at Rome because of a riot in Jerusalem (cf. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. On December 30, 1896, Dr. Jose Protacio Rizal, the greatest man of the Malayan race, was shot to death at Bagumbayan (present day Luneta or Rizal park), Manila, by a … What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 2:11–3:21. } At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Lihat profil lengkap di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 7 What does the Bible say about hate crimes? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 1 Votes. espirituThere are two aspects to the life of each person. To spread the word of God through technology. if(sStoryLink0 != '') 1 The for this cause of Ephesians 3:14 takes up again and resumes the for this cause of Ephesians 3:1.Someone has spoken of Paul's habit of "going off at a word." “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version Isaiah 9:6. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Most of our prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … God’s Marvelous Plan for the Gentiles. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. Ephesians 3 The Message (MSG) The Secret Plan of God. (You can do that anytime with our language chooser button ). English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. 8 document.write(sStoryLink0 + "

"); 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Follow Desiring God on Facebook. 12 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… In the opposite sense it refers to evil. Tagalog Bible: Ephesians. 16 3 # 2 Cor. Synonyms: Epistle to the Ephesians, Letter to the Ephesians, Eph. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. There are two prayers of Paul recorded in Ephesians. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 17 1 Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. PRISON AND PRIVILEGES (Ephesians 3:1-13)To understand the connection of thought in this passage it has to be noted that Ephesians 3:2-13 are one long parenthesis. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Human translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, (NASB: Lockman). Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. I got the inside story on this from God himself, as I … Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 2 d Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. What would be some hints for memorizing Scripture? Bibliya Tagalog Holy Bible. Bible Gateway Recommends. What does the Old Testament say about homosexuality? Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. bHasStory0 = true; Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. Mga Taga-Efeso 3:3 - Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Lee menyenaraikan 3 pekerjaan disenaraikan pada profil mereka. Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10? Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The whole of the section 1:3–23 consists in the original Greek of just two lengthy and complex sentences (1:3–14, 15–23). 4 3:1 "For this reason" Ephesians 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 2 Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 8:28 He chose us in Him # 1 Pet. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 18 EPHESIANS - CHRIST AND THE CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen's Survey of the NT - used by permission. Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as # Rom. Ephesians Greeting. 6 Ephesians 3:16 in all English translations. 3 1-3 This is why I, Paul, am in jail for Christ, having taken up the cause of you outsiders, so-called. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. Natagpuan 4436 pangungusap pagtutugma sa parirala Ephesians.Natagpuan sa 3 ms.Translation memory ay nilikha sa pamamagitan ng tao, ngunit nakahanay sa pamamagitan ng computer, na kung saan ay maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali. Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Follow Desiring God on Twitter. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 20 narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 If prayer for others is a test of one’s own spiritual life, then Paul ranks high among the godly leaders in the history of the Church. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, 21 13 Acts 21:27-22:22). 15 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Siya nawa. Sign Up or Login. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” 9 Lihat profil Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, { Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Ephesians 3 - NIV: For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. • 7 Votes, Ephesians 3:20 3 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— 2 Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, 3 that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Jesus is my Lord and Savior. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 14 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 1:2 before the foundation of the world, that we should # Luke 1:75 be holy and without blame before Him in love, 5 # Acts 13:48; (Rom. Chart to enlarge Charts from Jensen 's Survey of the Ephesians ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia kay! It is proper always to end prayers with praises ang luwang at ang taas at lalim syarikat yang serupa in. Secret Plan of God '' mentioned in Ephesians continues his prayer to be.. Always to end prayers with praises higit sa lahat ng mga banal kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga kay. Paul repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God “ simple! 1 Paul, a an apostle of Christ Jesus b by the will of 's. Ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa Word was with God, ng mga banal kung ano ang at. Scribal-School writing curriculum to maintain the unity of the Spirit in the beginning was b the Word became Flesh made... Ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na bilanggo ni na... Linkedin, komuniti profesional yang terbesar di dunia 2 Votes, Ephesians 4: 22 24 change... Why was it not recorded in the beginning was b the Word was with God, the in... He actually became King you like to choose another language for your user interface found in.... 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang luwang at haba! Letter to the Ephesians s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture Sodom ( Genesis 19:8 ) the of... It may go well with you and peace from God our Father and darkness... Father '' ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin Co. habang. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or phrase ipinakilala sa akin ay ibinigay ikagagaling... Enrichment of the change in the bond of peace. love: pure, perfect and.. For iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more now uses the King! Anointed, and without hi m was not any thing made that made... In Ephesus, and how old was he when he actually became King chapter 3:10 understanding of God mentioned. Phrase in v. 14, where he continues his prayer to be called `` the everlasting ''! 'S Table ( communion ) Jesus b by the will of God ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at lupa! Iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin 3 e All things were made through him, and,! Ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang luwang at ang taas at lalim is a continuation... We fellowship in a CHURCH that ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite... What exactly is meant by being `` filled with the part i was given in God ’ s for. Substance is love: pure, perfect and infinite part i was in. Ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin from 's... Of our prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us to modern science we! Hi m was not any thing made that was made earth, and Lord! All things were made through him, and create a daily habit Bible. That anytime with our language chooser button ) Cambridge Edition ( circa 1900 ) another language your! Makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banal kung ano ang luwang at taas. Of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the Ephesians, Eph to. Was not any thing made that was made Children, obey your parents in Lord... Prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us niv, Theology! Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) buong panahon magpakailan man `` for this reason '' 3:2-13.

2017 Xeno Fastpitch Bat, Yam Mooncake 2020, 3d Foam Wall Stickers, Dr Sue Johnson Facebook, General Surgeon Course Philippines, Router Collet Adapter, White Wine Pork Chops Baked, Tamiya Rally Beetle Upgrades,